top of page

Atelye

unnamed.png

Pou Lekòl yo

Nou ofri atelye edikasyon règ vityèl ak an pèsòn pou lekòl K-12 nan peyi Etazini, Ayiti, Liberya, Gambia, ak Nijerya.

unnamed.png

Pou Kote Travay yo

Nou bay dispansè pwodwi peryòd pou òganizasyon kominotè yo epi fòme anplwaye yo sou ekite règ atravè Menstrual Equity Learning Collaborative (MELC). 

unnamed.png

Pou Kominote yo

Nou ofri atelye vityèl ak an pèsòn ak evènman kominotè ki santre sou byennèt repwodiktif.

unnamed.png

Pou Fanmi

Nou fasilite chita pale peryòd pou fanmi ki enterese aprann plis sou sik règ ak sipòte règ nan kay yo.

Nou bezwen sipò w jodi a!

bottom of page