top of page

Evènman Otonòm

Chak ane, nou òganize evènman otonòm siyati Love Your Menses nan kèk vil pou rasanble tifi, paran, ak manm kominote a tout laj ak idantite sosyal. Nou bay adolesan yo yon espas ki an sekirite, ki ankourajan e ki gen kouraj pou aprann sou sik règ nan men fanm ki gen koulè pal medikal ak pwofesyonèl sante piblik, pataje istwa peryòd, epi konekte ak resous nan kominote lokal yo ki sipòte bezwen sante ak byennèt yo. 

Me 2019

Kote yo ye: Boston, MA

Prezans: 100 fi ak fanm

Jiyè 2019

Kote yo ye: Washington, DC

Prezans: 60 fi ak fanm

Me 2020

Kote: Evènman Virtuel

Prezans: 50 fi ak fanm

Out 2021

Kote yo ye: Virtuel

Prezans: 80 fi ak fanm

Screen Shot 2020-10-11 at 2.17.44 PM.png
bottom of page